maandag 21 oktober 2013

SIMSALABIM

Vorige week werd mijn oog getroffen door een artikel op Kennislink met de titel ‘Taal op Facebook voorspelt persoonlijkheid’. Die titel bevat minstens vijf woorden waar ik een blog aan zou willen wijden. Vooral ‘voorspelt’ geeft me een onverdraaglijke blog-itch. ‘Taal voorspelt persoonlijkheid’? Wist je nog niet wie je was dan? Taal is een uiting van je persoonlijkheid. En op facebook a fortiori: van je gewenste persoonlijkheid.

Het voorspellen blijkt vooral een gezelschapsspelletje te zijn van een groep gedragswetenschappers van de Universiteit van Pennsylvania. Zij gaan uit van een indeling in vijf persoonlijkheidsgroepen (the Big 5), die je dwars door gender and age kunt aantreffen: Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, and Openness to Experience, vertaald als extraversie, mildheid, ordelijkheid, emotionele stabiliteit en intellectuele autonomie. Woody Allen zou er een juweel van een film mee kunnen maken.

De onderzoekers zijn erg onder de indruk van hun onorthodoxe aanpak. In plaats van proefpersonen in te delen aan de hand van vooraf gedifferentieerde woordenlijsten, waarmee tot nog toe werd bepaald  tot welk type ze behoren, hebben de onderzoekers het facebook-proza van de proefpersonen onderzocht (nadat die personen eerst een persoonlijkheidsvragenlijst hadden ingevuld, die hen in een van de Big 5-rubrieken schaarde). De open language-benadering met sociale media-taal maakte de onderzoekers zo eufoor dat ze zich waagden aan het voorspellen van de persoonlijkheid.

En wat blijkt: Bij een extraverte persoonlijkheid horen vooral woorden als ‘feest’ en ‘geweldige avond’, terwijl in het taalgebruik van een introverte persoonlijkheid meer verwijzingen zijn te vinden naar Japanse media en emoticons. In Pennsylvania dan, zou ik denken voor die introverten. In Japan ligt het waarschijnlijk heel anders.

Om het geheel te illustreren hebben de onderzoekers woordwolken gemaakt die het taalgebruik van een bepaald persoonlijkheidstype in beeld brengen. Hoe groter de letter, hoe sterker de correlatie. Hoe roder de letter, hoe hoger de frequentie waarin het woord werd gebruikt. In de extraverte wolk springen ‘cant wait’ (blauwpaars) en ‘party’ (donkerrood) er uit. De introverte wolk cirkelt rond het grijsblauwe ‘anime’ en het donkerrode ‘internet’.

In de kristallen bol van facebook valt dus nu af te lezen welk type je bent. Zeg je vaak ‘pokemon’,  ‘blijkbaar’ en ‘zucht’ je vaak, dan ben je … Simsalabim: introvert!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten